מציג שחקנים שיש להם את המוצר:

Far Cry 4
לקונסולת ה-ps4

שםID

רון אליהו

ron_eliyahu00